Zwroty materacy będą uwzględniane tylko w przypadku zwracanych nowych zapakowanych nie używanych materacy. Rozpakowane materace nie podlegają zwrotowi.

 Przed dokonaniem zwrotu proszę o kontakt na maila: sklep@meblowanie.net  lub  zadzwonić pod numer: 508 600 122 lub poprzez formularz zapytania.
Zwrotu można dokonać maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Formularz zapytaniaWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - meblowanie.net
(formularz  należy wydrukować, wypełnić i odesłać na maila: sklep@meblowanie.net - może być w formie zdjęcia) 

Karol Śliz Sprzedaż mebli online 25-035 Kielce, al. Legionów 2/31 adres e-mail: sklep@meblowanie.net

- Ja  ...............................................................................................................................................................
 niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów : .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy - odbiorumebli  ..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): ..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ (*) Niepotrzebne skreślić.


*** W celu pobrania sformatowanego wzoru  odstąpienia od umowy można do nas napisać maila lub zadzwonić, wtedy prześlemy gotowy dokument w formacie A4 ***